Logo og profil

Øk kundenes kjennskap til bedriften din ved å bygge en sterk og tydelig merkevare.

En profilmanual er et dokument med et sett regler for hvordan selskapets grafiske profil skal gjengis i ulike medier og sammenhenger, dette for å skape et konsistent uttrykk som gir større gjenkjennelse. For mindre bedrifter hvor det er færre personer som håndterer markedsføringen, kan det ofte være nok med et enkelt dokument som tar for seg de mest grunnleggende elementene.

Typisk vil en profilmanual inneholde følgende:

Logo

En god logo skal være enkel og lett å huske. Den må ha særpreg uten å bli for komplisert. Logoen bør tåle tidens tann og stemme overens med bedriftens verdier.

Fargepalett

Farger skaper følelser og er et sterkt signal om identitet. Tenk bare på hvordan farger utnyttes i naturen. Farger bør brukes bevisst og stemme overens med ønske om etterlatt inntrykk.

Typografi

Det finnes like mange fonter som det finnes kaffe latte-drikkende hipstere. Mange fonter har historiske referanser som det er helt avgjørende at du får med deg for å vite hvilket signal de gir.

Bildemanér og eksempler

Typisk vil en profilmanual også inneholde eksempler på hvilke type bilder som skal benyttes og praktisk bruk av profilen f.eks. i en annonse.