Grafisk design. Fra gresk av graphe ‘tegning, skrivning’) gjelder skrive- og tegnekunsten; framstilling ved hjelp av skriftbilde, tegning eller trykk.

Å kjenne teksturen av papiret, lukten av trykksverte, vekten i hånden. Selv i digitaliseringens tid er trykksaken høyst aktuell – kanskje nettopp fordi vi trenger en motvekt til den digitale støyen. Papiret, et format som verken krever programoppdatering eller omstart. Med en gjennomtenkt layout og riktig typografi vil en trykksak innby til langlesing og fordypning. Man snakker om sakte-TV og sakte-mat.  Kan en brosjyre eller et magasin være din sakte-markedsføring?

Brosjyrer

Med tilnærmet uendelige muligheter når det gjelder format, papirkvalitet og nye trykkemetoder kan du få en brosjyre som pirrer både synssansen og de taktile sansene.

Årsrapporter

En årsrapport er ikke bare en presentasjon av tall og tørre fakta, men et viktig dokument for merkevarebygging. Et viktig signal om hvor du er og hvor du er på vei.

Stationaries/Merkantile trykksaker

Visittkort, brevark og konvolutter. Dokumentmaler og presentasjonsmaler. Enhetlig og profesjonelt.

Pakningsdesign

Innpakningen skaper forventninger. Materiale, form og løsning skal stemme med produktet og din merkevarestrategi.

Kundemagasiner

Snakk direkte med målgruppen om temaer de er opptatt av. I et medie som er ditt eget. Vi sier ikke mer…

Messestands

Vi tenker helhetlig når vi designer messestands. Messevegger, rollups, beachflags, giveaways – ja selv valg av bekledning og rekvisitter skal bygge oppunder det du ønsker å formidle.

God grafisk design = god strategi

Det anslås at vi eksponeres for ca 1000 ulike merkevarer hver dag. Et gjennomtenkt grafisk design er et kraftfullt våpen i kampen om oppmerksomheten og kan være avgjørende for at du skal nå frem med budskapet ditt. Bildebruk, farger og typografi vil sammen danne et visuelt avtrykk som gir mottakeren en rekke assosiasjoner til bedriften din. Valgene som blir gjort, bør derfor ikke være tuftet på tilfeldigheter og personlig smak, men være strategiske valg satt i sammenheng i med målgruppens preferanser og hvilket inntrykk du ønsker at mottakeren skal sitte igjen med.

Design strategi

God design fortjener god gjengivelse

Zum Grafisk er et Drammensbasert trykkeri som kan levere det meste av trykksaker og  messe-  og utstillingsmateriell til konkurransedyktige priser samtidig som kvaliteten ivaretas. Ved å velge en lokal, norsk leverandør har vi mulighet til å være med på trykkstart og følge produksjonen frem til ferdig produkt.

Har du en designutfordring vi kan bryne oss på? Ta kontakt!