Kampen mot plasten - Akrobat Designkontor
Blogg

Kampen mot plasten

Av 27. desember 2017 Ingen kommentarer
Refuse, reduce, reuse, recycle

Plast utgjør en direkte trussel mot livet i havet og når plasten brytes ned til mindre partikler, såkalt mikroplast, tas den opp i næringskjeden og utgjør en trussel mot hele økosystemet. Omfanget av dette miljøproblemet har man oppdaget først de seneste årene. Salt jobber med forskning og formidling av kunnskap om marin forsøpling.

FNs bærekraftsmål #14 Liv under vann

«Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling»

All rights reserved Salient.