Utfordring:

Det skal bygges nye leiligheter på Hellebæk i Kongsberg. Tankespranget tok kontakt med oss for å utvikle den visuelle identiteten og produsere innhold. Langsiktig utfordring: Bygge en identitetsforståelse av den nye byen i byen og hva den vil bli til. Kortsiktig utfordring: Markedsføre det første byggetrinnet. I helhet er utfordringen å utvikle en identitet som skiller seg ut og som er sterk nok til å viderføres til de ulike byggetrinnene.

Løsning:

Hellebæk ligger nærme Kongsberg sentrum, og det var dette vi ønsket å fokusere på når vi utviklet boligprosjektets identitet. Derfor kom vi fram til lev kortreist på Kongsberg! Vi ønsket at prosjektet skulle skille seg ut fra andre boligprosjekter, samt ha en jordnær og leken identitet. Vi valgte å bruke illustrasjoner gjennomgående, dette fikk også fram den kortreiste livsstilen på en morsom måte. Vi har kombinert både foto, 3d tegninger og 2d tegninger for å møte alle kravene som et slikt boligprosjekt har. Vi utviklet en overordnet identitet for Hellebækområdet som kan videreformidles i de ulike byggetrinnene, der Hellebækhagen er første byggetrinn.

Første byggetrinn – Hellebækhagen