Omslag og illustrasjoner til boken “Statistikk i Praksis” av Silje Bringsrud Fekjær utgitt på Gyldendal forlag.