Statistikk i praksis

Omslag og illustrasjoner til boken «Statistikk i Praksis» av Silje Bringsrud Fekjær utgitt på Gyldendal forlag.