Nedre Eik Gård er et medikamentfritt behandlingssted for rusavhengige. I behandlingen vektlegges fire sentrale elementer : tid, mentorskap, fellesskap og kvalifisering. Vi har utarbeidet en fullverdig visuell profil bestående av logo, brand guidelines, skisse på nettside samt forslag til brosjyrer og annet kommunikasjonsmateriell.

Logoen viser et tverrsnitt av et eiketre med tydelige årringer. Akkurat som et eiketreet tar tid på å vokse seg sterkt og solid, trenger mennesker også tid til å gjøre store livsendringer. Nedre Eik Gård vektlegger denne forståelsen i behandlingen av rusavhengige.

Fargepalett inspirert av naturen. Fargene er valgt for å kunne settes sammen, gjerne på litt utfordrende måter.

Bildene er knyttet til det praktiske arbeidet som gjøres på gården og den naturnære settingen. Ærlige og nære portretter fanger øyeblikk av dedikasjon og fellesskap i tråd med behandlingstilbudet på Nedre Eik Gård. Naturlig lyssetting bidrar til autentisiteten og skaper varme i bildene, mens illustrative duotone-mønstre gir en unik visuell appell.