Bo langs Drammenselva i historiske omgivelser!

Akrobat fikk i oppdrag å utarbeide et overordnet navn, logo og visuell profil/identitet for et nytt eiendomsprosjekt på Gulskogen. Navneforslaget skulle skisseres visuelt med typografi og symbolikk. Med tanke på områdets lange historie innen treforedling og papirindustri, falt det seg naturlig å ta utgangspunkt i dette i navnsettingsprosessen.

Oppdraget kom fra Tankespranget og utbygger er Vestaksen Eiendom.

Navngivning og kommunikasjon for boligprosjekt
Navngivning og kommunikasjon for boligprosjekt
Navngivning og kommunikasjon for boligprosjekt
Navngivning og kommunikasjon for boligprosjekt
Navngivning og kommunikasjon for boligprosjekt
Navngivning og kommunikasjon for boligprosjekt