Handelens dag

Drammen sentrum står ovenfor de samme utfordringene som mange av norske byer opplever om dagen: Kjøpesentre utenfor bykjernen trekker stadig flere kunder og gjør det vanskelig å opprettholde et levende bysentrum med uavhengige butikker.  Det er derfor viktig at sentrumsbutikkene står samlet, og Handelens Dag er nettopp et slikt tiltak. Ved å annonsere gode tilbud under felles paraply, spares markedsføringskostnader og kundene får mange gode grunner til å legge storinnkjøpene til Drammen akkurat denne dagen. I tillegg til ekstra gode tilbud i butikkene, foregår det mange spennende aktiviteter på torget som trekker store og små.

Handelens dag arrangeres av Byen Vår Drammen.

Handelens dag

Annonser i Drammens Tidende